Дирекция за Национален Строителен контрол

Възложител: Дирекция за Национален Строителен контрол
Име: „Закупуване на сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени позиции
Описание: „Закупуване на сървъри, UPS, копирни машини, компютърни конфигурации и скенери“ с пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 с предмет „Закупуване на 2 броя сървъри за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 2 с предмет „Закупуване на 1 брой UPS за изграждане на резервен център“, Обособена позиция 3 с предмет „Закупуване на 10 броя копирни машини“, Обособена позиция 4 с предмет „Закупуване на 80 броя компютърни конфигурации“ Обособена позиция 5 с предмет „Закупуване на 34 броя скенери с автоматично двустранно цветно сканиране, с автоматично подаване на оригинали“. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция 5 е възложена по реда валиден за индивидуалната ѝ стойност, а именно директно.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 130000.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000700312019-03-15 10:39:37ДРУГОПриложения към договор УС-02-08Приложения2019-03-15 10:39:44