Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Българска национална телевизия
АОП номер: 00388-2016-0020
№ на ел.преписка: 2016-28
Описание: „Подмяна на студийното осветление в Апаратно- студийните комплекси”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120160167000404.10.2016 10:37:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение с изх. № ЗОП-01-31/03.10..2016 г.06.10.2016 11:07:13
0000120160167000504.10.2016 10:37:46решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление06.10.2016 11:07:21
0000120160167000604.10.2016 10:37:46документация за участие в процедуритеДокументация06.10.2016 11:07:40
0000120160167000701.11.2016 15:30:17решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за прекратяване на процедурата с изх. № ЗОП-01-34/01.11.2016 г.01.11.2016 15:30:24
0000120160167000801.11.2016 15:55:19ДРУГООбявление с УИН 755939/01.11.2016г. от АОП . за невъзлагане на Обществена поръчка с предмет: „Подмяна на студийното осветление в Апаратно- студийните комплекси”Информация01.11.2016 15:55:26
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ