Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Община Никола Козлево
АОП номер: 01387-2020-0006
№ на ел.преписка: 01387-2020-0006
Описание: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200204000112.06.2020 13:59:16решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 10/12.06.2020 г.12.06.2020 14:02:44
0000120200204000212.06.2020 14:00:03решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление с Изх. № 12-00-119/12.06.2020 г.12.06.2020 14:02:44
0000120200205000312.06.2020 14:07:16документация за участие в процедуритеУказания, техническа спецификация, образци12.06.2020 14:07:27
0000120200205000412.06.2020 14:09:01документация за участие в процедуритеТехнически проекти12.06.2020 14:09:15
0000120200205000521.07.2020 10:06:58ДРУГОРешение № 13/21.07.2020 г.Решение за прекратяване на процедурата21.07.2020 10:07:03
0000120200205000603.08.2020 14:26:45ДРУГООбявление с Изх. № 12-00-150/03.08.2020 г. Обявление за възложена поръчка03.08.2020 14:26:51
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ