Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Община Никола Козлево
АОП номер: 01387-2020-0007
№ на ел.преписка: 01387-2020-0007
Описание: „Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Вид на процедурата:
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200204000112.06.2020 14:19:04решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение № 11/12.06.2020 г.12.06.2020 14:22:15
0000120200204000212.06.2020 14:19:59решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление с Изх. № 12-00-121/12.06.2020 г.12.06.2020 14:22:16
0000120200205000312.06.2020 14:32:10документация за участие в процедуритеУказания, образци, техническа спецификация12.06.2020 14:32:20
0000120200205000412.06.2020 14:36:24документация за участие в процедуритеТехнически проекти12.06.2020 14:36:40
0000120200205000528.09.2020 12:31:59ДРУГОСъобщение с Изх. № 91-00-172/28.09.2020 г.Съобщение за отваряне на ценови предложения28.09.2020 12:32:04
0000120200205000606.10.2020 10:43:15ДРУГОПротоколи от работа на комисияПротоколи от работа на комисия06.10.2020 10:43:24
0000120200205000706.10.2020 10:46:44решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение №19 от 05.10.202006.10.2020 10:46:49
0000120200205000812.11.2020 16:06:20договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № 126/11.11.2020 г.12.11.2020 16:06:32
0000120200205000912.11.2020 16:07:44ДРУГООбявление с Изх. № 12-00-240/12.11.2020 г.Обявление за възложена поръчка12.11.2020 16:07:49
0000120200205001030.08.2021 10:48:13ДРУГООбявление с Изх. № 12-00-223/30.08.2021 г.Обявление за приключване на договор за обществена поръчка30.08.2021 10:48:18
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ