Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Община Първомай
АОП номер:
№ на ел.преписка:
Описание: Предметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. воден, община Първомай
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: строителство
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200124000112.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритедокументация12.06.2020 16:37:37
0000120200124000212.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритетехническа спецификация12.06.2020 16:37:37
0000120200124000312.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритеприложение към ТС12.06.2020 16:37:39
0000120200124000412.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритеЕЕДОП12.06.2020 16:37:39
0000120200124000512.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритеобразци12.06.2020 16:37:39
0000120200124000612.06.2020 15:45:08документация за участие в процедуритепроект на договор12.06.2020 16:37:40
0000120200124000712.06.2020 16:13:14решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаобявление12.06.2020 16:37:40
0000120200124000812.06.2020 16:35:34решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкарешение за откриване12.06.2020 16:37:40
0000120200124000920.10.2020 14:10:18протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол20.10.2020 14:10:41
0000120200124001020.10.2020 14:10:18решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение20.10.2020 14:10:46
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ