Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Патентно ведомство на Република България
АОП номер: 00738-2020-005
№ на ел.преписка: 1
Описание: „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“. Внедряване на допълнителни и обновени функционалности на софтуерните модули за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични вписвания за тях; По-нататъшна интеграция на фронт-офиса в цялостната технологична инфраструктура на ведомството.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200001000102.07.2020 16:55:35документация за участие в процедуритеДокументация07.07.2020 11:18:29
0000120200001000202.07.2020 16:56:12документация за участие в процедуритеПриложение № 1 - Техническа спецификация 07.07.2020 11:18:29
0000120200001000402.07.2020 16:58:52документация за участие в процедуритеПриложение № 2 - Методика за оценка 07.07.2020 11:18:30
0000120200001000502.07.2020 16:58:52документация за участие в процедуритеПриложение № 3 - Образци 07.07.2020 11:18:30
0000120200001000702.07.2020 17:04:04документация за участие в процедуритеПриложения към Техническа спецификация 07.07.2020 11:18:31
0000120200001000802.07.2020 17:05:18документация за участие в процедуритеПриложение 4 - Проект на договор07.07.2020 11:18:32
0000120200001000907.07.2020 11:13:56решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване по чл. 22, ал. 1 от ЗОП07.07.2020 11:18:32
0000120200001001007.07.2020 11:15:18решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за открива на обществена поръчка07.07.2020 11:18:32
0000120200001001107.07.2020 11:16:33решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявленение за обществена поръчка -ОВ на ЕС07.07.2020 11:18:32
0000120200001001207.07.2020 11:17:55документация за участие в процедуритеЕЕДОП07.07.2020 11:18:33
0000120200001001317.07.2020 17:35:33разясненията по документациите за участиеОтговор по постъпило искане за разяснение17.07.2020 17:35:37
0000120200001001405.08.2020 10:27:16ДРУГООТНОСНО:  Обществена поръчка 00738-2020-0005 с предмет „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“  – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 06.08.2020 г.  от 11:00  в  Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б. Съобщение за отваряне на Ценови предложения 05.08.2020 10:27:21
0000120200001001505.08.2020 12:33:59ДРУГООТНОСНО: Обществена поръчка 00738-2020-0005 с предмет „Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) в Патентно ведомство на Република България“ Уважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 06.08.2020 г. от 13:00 в Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.Съобщение за отваряне на Ценови предложения05.08.2020 12:34:04
0000120200001001605.08.2020 13:52:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от работата на комисията05.08.2020 13:52:57
0000120200001001706.08.2020 13:20:57ДРУГОУважаеми дами и господа, Уведомяваме Ви, че поради възникнал технически проблем в ЦАИС ценовите предложения на участниците в посочената обществена поръчка ще бъдат отворени публично от назначената комисия на 07.08.2020 г. от 14:00 в Централизираната електронна платформа, на 3 етаж – зала 315, в сградата на Патентно ведомство на Република България, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 52 Б.06.08.2020 13:21:01
0000120200001001807.08.2020 16:10:53протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от работата на комисията07.08.2020 16:10:58
0000120200001001907.08.2020 16:11:31протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от работата на комисията07.08.2020 16:11:35
0000120200001002007.08.2020 16:13:28решение по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедуритеРешение за избор на изпълнител07.08.2020 16:13:32
0000120200001002204.09.2020 16:51:02ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка04.09.2020 16:51:07
0000120200001002304.09.2020 16:53:47договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение04.09.2020 16:54:09
0000120200001002404.09.2020 17:58:29договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор за възлагане на обществен поръчка-ФО04.09.2020 17:58:42
0000120200001002504.02.2021 10:54:58ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка04.02.2021 10:55:04
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ