Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Патентно ведомство на Република България
АОП номер: 00738-2020-0006
№ на ел.преписка: https://app.eop.bg/today/84591
Описание: „Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Патентно ведомство на Република България чрез предоставяне на хардуерно-софтуерно решение за принтиране, копиране и сканиране и пълното му сервизно обслужване за срок от 12 месеца“ Хардуерното оборудване включва 5 бр. мултифункционални цветни устройства и 1 бр. бърз мултифункционален скенер, които трябва да покриват минималните технически изисквания, описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацияta.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Публично състезание
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200002000121.10.2020 13:14:46документация за участие в процедуритеДокументация за участие21.10.2020 13:20:04
0000120200002000221.10.2020 13:16:00документация за участие в процедуритеПриложение 1 - Техническа спецификация21.10.2020 13:20:04
0000120200002000321.10.2020 13:17:16документация за участие в процедуритеПриложение 2 - Методика 21.10.2020 13:20:05
0000120200002000421.10.2020 13:17:16документация за участие в процедуритеПриложение 3 - Образци21.10.2020 13:20:05
0000120200002000521.10.2020 13:17:43документация за участие в процедуритеПриложение 4 - Проект на договор21.10.2020 13:20:05
0000120200002000621.10.2020 13:18:08решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедура21.10.2020 13:20:05
0000120200002000721.10.2020 13:18:50решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка21.10.2020 13:20:06
0000120200002000821.10.2020 13:19:09документация за участие в процедуритеЕЕДОП21.10.2020 13:20:06
0000120200002001027.10.2020 11:33:10ДРУГООбявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация27.10.2020 11:33:14
0000120200002001127.10.2020 11:35:12ДРУГОРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информацияРешение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация27.10.2020 11:35:17
0000120200002001117.11.2020 15:46:39протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол от работата на комисията - прекратяване на ОП- МФУ17.11.2020 15:46:45
0000120200002001217.11.2020 15:47:25ДРУГОРешение за прекратяване на процедураРешение за прекратяване на процедура17.11.2020 15:47:30
0000120200002001317.11.2020 15:48:36ДРУГООбявление за възложена поръчка (прекратяване)Обявление за възложена поръчка (прекратяване)17.11.2020 15:48:41
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ