Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Патентно ведомство на Република България
АОП номер: 00738-2020-0008
№ на ел.преписка: https://app.eop.bg/today/96861
Описание: „Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200004000103.12.2020 13:52:30решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за одобряване на Покана за участие в процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал.1, т. 13 от ЗОП 03.12.2020 13:57:16
0000120200004000203.12.2020 13:53:57покани до определени лицаПокана за участие в процедура на пряко договаряне03.12.2020 13:57:16
0000120200004000303.12.2020 13:54:22документация за участие в процедуритеТехническа спецификация03.12.2020 13:57:17
0000120200004000403.12.2020 13:54:49документация за участие в процедуритеМетодика за оценка03.12.2020 13:57:17
0000120200004000503.12.2020 13:55:15документация за участие в процедуритеОбразци03.12.2020 13:57:17
0000120200004000603.12.2020 13:55:42документация за участие в процедуритеПроект на договор03.12.2020 13:57:17
0000120200004000703.12.2020 13:56:01документация за участие в процедуритеЕЕДОП03.12.2020 13:57:18
0000120200004000811.12.2020 15:52:29ДРУГОПротокол от индивидуални преговориПротокол от индивидуални преговори11.12.2020 15:52:35
0000120200004000911.12.2020 15:53:02ДРУГОДоклад от работата на комисиятаДоклад от работата на комисията11.12.2020 15:53:06
0000120200004001011.12.2020 15:57:13ДРУГОРешение за класиране Решение за класиране 11.12.2020 15:57:19
0000120200004001125.01.2021 09:38:41ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка25.01.2021 09:38:46
0000120200004001225.01.2021 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за възложена поръчка25.01.2021 09:38:52
0000120200004001325.01.2021 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - Техническо предложение 25.01.2021 09:38:57
0000120200004001425.01.2021 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договор - Ценово предложение25.01.2021 09:39:02
0000120200004001525.01.2021 09:38:41договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към Договор за възложена поръчка 25.01.2021 09:39:10
0000120200004001612.02.2021 14:27:56ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчка Обявление за приключване на договор за обществена поръчка 12.02.2021 14:28:00
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ