Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Патентно ведомство на Република България
АОП номер: 00738-2020-0009
№ на ел.преписка: https://app.eop.bg/today/93251
Описание: „Извършване на физическа охрана на Административна сграда, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 52 Б и сграда на Централна патентна библиотека, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 50“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: услуги
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200005000103.12.2020 17:08:00решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за одобряване на покана за пряко договаряне 03.12.2020 17:14:11
0000120200005000203.12.2020 17:08:49покани до определени лица Покана за пряко договаряне 03.12.2020 17:14:11
0000120200005000303.12.2020 17:09:15документация за участие в процедуритеТехническа спецификация03.12.2020 17:14:12
0000120200005000403.12.2020 17:09:38документация за участие в процедуритеОбразци03.12.2020 17:14:12
0000120200005000503.12.2020 17:10:03документация за участие в процедуритеПроект на договор03.12.2020 17:14:12
0000120200005000603.12.2020 17:10:39документация за участие в процедуритеЕЕДОП03.12.2020 17:14:12
0000120200005000714.12.2020 15:20:13ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 1 - АСО СОФИЯ Индивидуален протокол ор преговори № 1 - АСО СОФИЯ 14.12.2020 15:45:23
0000120200005000814.12.2020 15:21:16ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 2 - ВАДИМИндивидуален протокол ор преговори № 2 - ВАДИМ14.12.2020 15:45:25
0000120200005000914.12.2020 15:22:57ДРУГОИндивидуален протокол ор преговори № 3 - ФЕНИКСИндивидуален протокол ор преговори № 3 - ФЕНИКС14.12.2020 15:45:28
0000120200005001014.12.2020 15:24:05ДРУГОДоклад от работата на комисията Доклад от работата на комисията 14.12.2020 15:45:29
0000120200005001114.12.2020 15:27:56ДРУГОРешение за определяне на изпълнителРешение за определяне на изпълнител14.12.2020 15:45:31
0000120200005001211.01.2021 17:19:31договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях Договор за възложена поръчка11.01.2021 17:19:37
0000120200005001411.01.2021 17:21:43документ11.01.2021 17:21:48
0000120200005001511.01.2021 17:21:43ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка11.01.2021 17:21:51
0000120200005001611.01.2021 17:21:43ДРУГОПриложения към Договор за възложена поръчкаПриложения към Договор за възложена поръчка11.01.2021 17:21:55
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ