Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
АОП номер: 00210-2019-0004
№ на ел.преписка: Покана изх. № 22-ОП-17/05.08.202
Описание: Вътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на културата", въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г., с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, по обособена позиция 1 „Доставка на компютърни конфигурации“
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Пряко договаряне
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120210266000105.08.2021 17:01:49покани до определени лицаПокана по чл. 82, ал. 4 от ЗОП05.08.2021 17:24:11
0000120210266000205.08.2021 17:04:06документация за участие в процедуритеПроект на договор05.08.2021 17:24:11
0000120210266000305.08.2021 17:04:58документация за участие в процедуритеДекларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП05.08.2021 17:24:12
0000120210266000405.08.2021 17:05:44документация за участие в процедуритеОбразец на Техническо предложение05.08.2021 17:24:12
0000120210266000505.08.2021 17:06:26документация за участие в процедуритеТехническа спецификация05.08.2021 17:24:12
0000120210266000605.08.2021 17:08:33документация за участие в процедуритеЦеново предложение- за попълване в СЕВОП05.08.2021 17:24:12
0000120210266000717.09.2021 16:50:41протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол 1 от работата на комисия17.09.2021 16:50:47
0000120210266000821.10.2021 10:25:43ДРУГОРешение (съобщение) за преустановяване на ВКИРешение (съобщение) за преустановяване на ВКИ21.10.2021 10:25:48
0000120210266000921.10.2021 11:05:45ДРУГОПротокол № 2 от работата на комисияПротокол № 2 от работата на комисия21.10.2021 11:05:51
0000120210266001021.10.2021 11:07:15ДРУГОДоклад на комисияДоклад на комисия21.10.2021 11:07:19
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ