ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

гр. Ямбол, ул. "Жорж Папазов" 18
тел: 046 686 814, факс: 046 662 277

http://yambol.government.bg/
e-mail: region@yambol.government.bg
 

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
0000120160007716496ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2004/18/EO Почистване на речни корита на реки, преминаващи извън границите на урбанизираните територии на община "Тунджа", община Елхово и община Болярово, област ЯмболПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-26 14:57:35 2016-02-26 14:57:44 
0000120160006716389Почистване на речни корита на реки, преминаващи извън границите на урбанизираните територии на община "Тунджа", община Елхово и община Болярово, област ЯмболПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2016-02-26 14:55:32 2016-02-26 14:57:41 
0000120150005651949Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО)ПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 17:31:12 2015-02-27 17:31:19 
0000120150004651628Предварително обявление за обществена поръчкаПРЕДВАРИТЕЛНO ОБЯВЛЕНИE       2015-02-27 17:27:26 2015-02-27 17:28:12 
000012014000490363038001/0051Сметосъбиране - сметоизвозване и поддържане на територията и обектите за обществено ползване на ГКПП „Лесово-Хамзабейли”, община Елхово, област ЯмболПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги   90500000 2014-11-20 15:00:142014-12-02 17:30:002014-11-20 15:11:1832000.00
000012014000390363008001/0049Зимно поддържане – снегопочистване, снегоизвозване и обезопасяване на заледени и заснежени участъци в района на ГКПП „Лесово-ХамзабейлиПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услуги     2014-11-20 14:13:372014-12-01 17:30:002014-11-20 14:29:0250000.00