Система за управление на профил на купувача

Помощ



Подробна информация за начина на регистриране в информационната система като възложител, за ползването на нейните функционалности (добавяне на документи; смяна на документи и проследяване на версии; редактиране на отделни реквизити на поръчка; архивиране) и как се генерира хипервръзка към отделна поръчка, която подлежи на изпращане в Агенцията по обществени поръчки, може да откриете в Наръчника за потребители, който може да изтеглите от тук.