Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
Т-92-00-127/27.02.2023 г.Министерство на туризмаВътрешен конкурентен избор (мини-процедура) за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пъту[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиотворена34000000BG09.03.2023 23:59:00350000.00
123456789Нов възложителМОЛОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурастроителствоотворенаBG31234.00
950828УС-716/2/15.12.2021 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС“ по РС № СПОР-5/02.06.2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена30190000BG41122.12.2021 23:59:008500.00
951185УС-615/3/10.11.2021 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на копирна хартия за нуждите на ДАБ при МС“ по РС № СПОР-9/08.06.2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкипрекратена30197644BG41119.11.2021 23:59:008300.00
00210-2019-0004Покана изх. № 22-ОП-17/05.08.202МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Министерство на културата", въз основа на сключено Рамково спора[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкипрекратенаBG41120.08.2021 23:59:00105000.00
00210-2018-0005МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Министерство на културата."ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиотворенаBG41128.06.2021 23:59:00350000.00
00210-2019-001522-ОП-14/17.06.2021МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Министерство на културата" , въз основа на сключено рамково споразумение СПОР-11 от 30.06.2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугиотворенаBG4110.00
00210-2019-002722-ОП-4/15.04.2021 г. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: " Доставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културата", въз основа на Рамково споразумение СПОР № 9/08.06.2021 г. на ЦОП.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворенаBG41147300.00
00210-2019-0025 Изх. № 22-ОП-3/08.04.2021 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАВътрешен конкурентен избор по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП за "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Министерство на културата, въз основа на Рамково споразумение № СПОР – 5 /[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена30190000 30192000 30193000 30194000 30195000 30197000 BG41159000.00
00738-2020-0010https://app.eop.bg/today/97172Патентно ведомство на Република България„Предоставяне на услуги по ежедневно и основно почистване на помещенията в сградите на Патентно ведомство на Република България”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена90900000 - Услуги по почистване и хигиенизиранеBG41115.12.2020 23:59:0065000.00
00738-2020-0009https://app.eop.bg/today/93251Патентно ведомство на Република България„Извършване на физическа охрана на Административна сграда, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 52 Б и сграда на Централна патентна библиотека, находяща се на гр. София, бул. „Д-р. Г. М. Димитров“ № 50“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянеуслугивъзложена79713000 - Охранителни услуги BG41111.12.2020 23:59:0091000.00
00738-2020-0008https://app.eop.bg/today/96861Патентно ведомство на Република България„Доставка и гаранционна поддръжка на хардуерно оборудване за нуждите на Патентно ведомство на Република България”ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиприключена30000000 - Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежностиBG41110.12.2020 23:59:0079950.00
898125УС-210/4/06.11.2020 г.Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет„Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ДАБ при МС“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена30200000BG41116.11.2020 23:59:005100.00
00738-2020-0007https://app.eop.bg/today/88587 Патентно ведомство на Република БългарияДоставка и гаранционна поддръжка на нова (неупотребявана) техника, както следва: Преносим компютър, чанта и безжична мишка – 60 бр.; Флаш памет /64 GB/ – 25 бр.; Флаш памет /32 GB/ – 50 бр.; Външ[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставкипрекратена30000000 - Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежностиBG41112.11.2020 23:59:0079950.00
00738-2020-0006https://app.eop.bg/today/84591 Патентно ведомство на Република България„Осигуряване на комплексна услуга за печатащата среда в Патентно ведомство на Република България чрез предоставяне на хардуерно-софтуерно решение за принтиране, копиране и скани[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниеуслугипрекратена79800000 – Печатни и други, свързани с печата услугиBG41116.11.2020 23:59:00115000.00
951185УС-514/2/12.08.2020 гДържавна агенция за бежанците при Министерския съветДоставка на копирна хартия за ДАБ при МС и нейните териториални поделения РС № СПОР-9/08.06.2020 г.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена30197644BG41121.08.2020 23:59:0026000.00
00210-2019-002722-ОП-1/30.09.2020 г.МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАДоставка на копирна хартия за нуждите на Министерство на културатаОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПряко договарянедоставкиотворена30197644BG41112.10.2020 23:59:000.00
00738-2020-0051Патентно ведомство на Република България„Софтуерна разработка по адаптиране, интегриране и внедряване на проект „Съществени подобрения на фронт офиса“ – Софтуерен пакет 3, Фаза 2 на Службата на Европейския съюз за инте[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурауслугиприключена72000000BG41103.08.2020 23:59:00150000.00
111112442Нов възложителОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиотворена 0.00
950828УС-371/3/25.06.2020Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на бланки и пощенски пликове за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения" РС № СПОР-6/02.06.2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена30199230BG41130.06.2020 23:59:006500.00
950828УС-370/3/25.06.2020Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет"Доставка на канцеларски материали за нуждите на ДАБ при МС и нейните териториални поделения"РС № СПОР-5/02.06.2020ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАОткрита процедурадоставкиприключена30190000BG41130.06.2020 23:59:0025000.00
Община ПървомайПредметът на настоящата обществена поръчка е проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. воден, община ПървомайОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42122.07.2020 17:00:004000000.00
01387-2020-000701387-2020-0007Община Никола Козлево„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор за обект: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугиприключена71521000BG33323.07.2020 17:00:006250.00
Община ПървомайПредмет на поръчката е : проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на уличен водопровод по ул. “Братя Миладинови-север” в участъка от кръстовището с ул. “Хаджи Димитър” до к[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниестроителствоотворена45000000BG42121.07.2020 17:00:001750000.00
01387-2020-000601387-2020-0006Община Никола Козлево„Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителствопрекратена45230000BG33320.07.2020 17:00:00200000.00