Система за управление на профил на купувача

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

АОП номер № на ел.препискаВъзложител ОписаниеТип Вид на
процедурата
Обект на ОП Статус на
ОП
Код на ОП
(CPV)
NUTS кодКраен срок за подаване
на оферти/заявления
Стойност без
ДДС
00129-2012-0019 ЕВН България Топлофикация - Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация - Пловдив ЕАД/Доставка на компоненти за система за дистанционно отчитане на измервателни уреди Обновяваната система за предварителен подбор е открита с Решение № C-11-ТР-ТМ-Д-08/P1 от 24.02.2012г. и Об[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАвъзложена07.03.2016 00:00:000.00
00143-2006-0076 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/”Избор на доставчик/ци на NH-основи за предпазители, NH-основи за предпазители за товарен прекъсвач и обикновени NH-основи за предпазители” Обновяваната система за предварителен по[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена15.08.2014 00:00:000.00
00143-2006-0075 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Тръжната процедура е открита с Решение № П06–Д10-Р01 от 15.03.2006г. и преписка в АОП: 00143-2006-0009.ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена25.07.2014 00:00:000.00
00143-2006-0074 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Избор на доставчик/ци на високоволтови предпазители (ВвП-предпазители) Обновяваната процедура е открита с Решение № П 06 – Д 21 – Р01 от 12.06.2006 г. и Обявление публикувано под № 29, обн[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена17.06.2014 00:00:000.00
00143-2006-0073 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Избор на доставчик/ци на дълга и къса конзола за стоманобетонен стълб Ср.Н. 20 kV Обновяваната процедура е открита с Решение № П 06 – Д 04 – Р01 от 03.02.2006 г. и Обявление публикувано под № [...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена17.06.2014 00:00:000.00
00143-2006-0072 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Избор на доставчик/ци на цокли за кабелни разпределителни шкафове Обновяваната процедура е открита с Решение № П 06 – Д 16 – Р01 от 29.05.2006 г. и Обявление публикувано под № 25, обнародв[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена17.06.2014 00:00:000.00
00143-2006-0071 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Избор на доставчик/ци на кабелни разпределителни шкафове Обновяваната процедура е открита с Решение № П 06 – Д 15 – Р01 от 29.05.2006 г. и Обявление публикувано под № 24, обнародвано на 31.5.[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена17.06.2014 00:00:000.00
00143-2011-0056 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Доставка на кабели тип OPVC-JZ, OPVC-JZ-CY и OPVC-OZ-CY • OPVC-OZ-CY 2x2.5 • OPVC-JZ-CY 4x1.5 • OPVC-JZ-CY 4x2.5 • OPVC-JZ-CY 4x4 • OPVC-JZ-CY 4x6 • OPVC-JZ-CY 18x1.5 • OPVC-JZ 4x1.5 • OPVC-JZ 4x2.5 • OPVC-JZ 4x4 • OPVC-JZ 6x2.5 • OPVC-JZ 8x1.5 • OPVC-JZ 20x1.5 Обновя[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАотворена05.04.2015 00:00:000.00
00143-2006-0070 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/”Избор на доставчик/ци на стълбове стоманобетонни за въздушни линии Номинално напрежение 0,4kV и 20kV” Обновяваната система за предварителен подбор е открита с Решение № П06 - Д03 - Р01 /[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена07.05.2014 00:00:000.00
00143-2011-0055 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Доставка на електромерни табла с метална обвивка тип ТЕМОр (за открит монтаж за рискови клиенти) Номинално напрежение U0/U 0,6/1 kV Обновяваната система за предварителен подбор е откр[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАвъзложена14.02.2015 00:00:000.00
00143-2011-0054 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Доставка на Автоматични прекъсвачи НН, по позиции, Позиция 1 – Автоматичен прекъсвач НН 100А Позиция 2 – Автоматичен прекъсвач НН 160А Позиция 3 – Автоматичен прекъсвач НН 250А Позиция[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАотворена24.08.2015 00:00:000.00
00143-2006-0069 ЕВН България Електроразпределение ЕАД /старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/Избор на доставчик/ци на стълбове стоманорешетъчни за въздушни линии Номинално напрежение -20kV. Обновяваната система за предварителен подбор е открита с Решение № СЗ-06 Д 10-Р01 от 14.03[...]ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАзатворена30.01.2014 00:00:000.00
xxxxxОБЩИНА ВЕНЕЦxxxxxxПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителство26.09.2014 00:00:000.00
90339109033910Община ТвърдицаПредмет на процедурата е определяне на изпълнител за извършване на „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за експлоатационния сезон 2014-2015 г. – община Твърдица”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслуги90620000, 9063000009.10.2014 00:00:0030000.00
9031938МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Министерство на културата”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслугивъзложена0.00
90346989034698Община Твърдица„Изграждане на подпорни стени в община Твърдица както следва: Обособена позиция 1: Инженеринг на подпорна стена на ул. „Блягорница” в гр. Твърдица Обособена позиция 2: Изграждане н[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителство45222000, 7134000024.10.2014 00:00:00183160.00
90347819034781ОБЩИНА ВЕНЕЦПредмет на възлагане на обществената поръчка е: “Разработване на стратегия за развитие на туризма в Община Венец, област Шумен”. Обществената поръчка се финансира по договор № 27/313/[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслуги79411000, 79311200, 7162000028.10.2014 00:00:006490.00
9034815Община Никола Козлево „Изграждане на зелени кътове и облагородяване на площи по програма „За Чиста Околна Среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС по договор № 9550/06.06.2014 г.” ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителство45210000, 4521410028.10.2014 15:00:008223.26
90348159034815Община Никола Козлево„Изграждане на зелени кътове и облагородяване на площи по програма „За Чиста Околна Среда – 2014” на тема „Обичам природата – и аз участвам” на ПУДООС по договор № 9550/06.06.2014 г.”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТстроителство45210000, 4521410028.10.2014 15:00:008223.26
9034810ЗОП12-58Министерство на труда и социалната политикаИзвършване на денонощна охрана на административната сграда на Министерство на труда и социалната политика, в гр. София, ул. „Триадица“ № 2 и на административната сграда в Стара ЗагораПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслуги28.10.2014 00:00:0065900.00
90348611Община БобошевоВ дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на община Бобошево се включват почистване на сняг и лед и опесъчаване със специализирана техника и маши[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслуги6371220030.10.2014 16:00:0025000.00
90348859034885ОБЩИНА ВЕНЕЦПредмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на обзавеждане за ЦДГ и общинска администрация Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставки39000000, 3910000031.10.2014 16:30:0012.00
90348859034885ОБЩИНА ВЕНЕЦПредмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Доставка и монтаж на обзавеждане за ЦДГ и общинска администрация Венец“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставкиприключена39000000, 3910000012000.00
9034941252 от 21.10.2014 г.ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"„ДОСТАВКА НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ПГМЕТ „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ” ГР. СЕВЛИЕВО” с Възложител : ПГМЕТ „Ген. Ив. Бъчваров” гр. Севлиево с две обособени позиции: 1. Доставка на офи[...]ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТдоставки3916200030.10.2014 16:00:0021934.00
90349479034947СОУ "Св. св. Кирил и Методий"“Осигуряване на готов обяд по предварителни заявки за учениците в СОУ “Св.св.Кирил и Методий“, гр. Златарица”ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТуслуги5552400028.10.2014 17:00:0065800.00