Система за управление на профил на купувача

Разглеждане на документи към ОП

Информация за ОП

Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет
АОП номер: 898125
№ на ел.преписка: УС-210/4/06.11.2020 г.
Описание: „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на ДАБ при МС“ по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Вид на процедурата: Открита процедура
Обект на ОП: доставки
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
0000120200393000106.11.2020 11:26:22покана до лицата по рамковото споразумение за провеждане на вътрешен конкурентен изборПокана06.11.2020 11:56:03
0000120200393000206.11.2020 11:28:05ДРУГОПроект на договорПриложения към поканата06.11.2020 11:56:04
0000120200393000306.11.2020 11:29:23ДРУГООбразец на техническо предложениеПриложения към поканата06.11.2020 11:56:04
0000120200393000406.11.2020 11:30:57ДРУГООбразец на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОППриложения към поканата06.11.2020 11:56:04
0000120200393000518.11.2020 15:08:14протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 118.11.2020 15:08:19
0000120200393000618.11.2020 15:09:57ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови предложенияСъобщение за отваряне на ценови предложения18.11.2020 15:10:01
0000120200393000724.11.2020 10:06:58протокол на комисията за разглеждане и класиране на офертите при вътрешен конкурентен изборПротокол № 224.11.2020 10:07:04
0000120200393000824.11.2020 10:08:20протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад24.11.2020 10:08:25
0000120200393000924.11.2020 10:10:10решение за определяне на изпълнител след вътрешен конкурентен изборРешение за определяне на изпълнител24.11.2020 10:10:14
0000120200393001022.12.2020 12:38:08договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за обществена поръчка22.12.2020 12:38:13
0000120200393001122.12.2020 12:40:36договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхПриложения към договора22.12.2020 12:40:41
0000120200393001222.12.2020 12:41:49ДРУГООбявление за възложена поръчкаОбявление за възложена поръчка22.12.2020 12:41:54
0000120200393001320.12.2023 12:44:29ДРУГООбявление за приключване на договор за обществена поръчкаОбявление за приключване на договор за обществена поръчка20.12.2023 14:19:40
Назад към ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ