гр. София, жк. "Студентски град", бл. 5, тел. 028683124, факс 028686116, електронна поща rajon@studentski-so.org, интернет страница www.studentski.bg 

Възложител: Столична община - район "Студентски"
Име: Доставка и монтаж на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за изграждане на стрийт фитнес на открито на територията на СО – район „Студентски“ в междублоковото пространство на бл. 93 и бл. 94, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“, гр. София.
Описание: Доставка и монтаж на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за изграждане на стрийт фитнес на открито на територията на СО – район „Студентски“ в междублоковото пространство на бл. 93 и бл. 94, ж.к. „Младост 1“, ул. „Полк. Г. Янков“, гр. София.
Тип: ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ
Стойност: 18950.00 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012016001600012016-11-07 11:06:39обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиОбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП2016-11-07 11:07:23
000012016001600022016-11-07 11:06:39документация за участие в процедуритеДокументация за участие2016-11-07 11:07:23
000012016001600032016-11-07 11:06:39документация за участие в процедуритеПроект2016-11-07 11:07:23
000012016001600042016-11-07 11:06:39документация за участие в процедуритеРазрешение за поставяне2016-11-07 11:07:24
000012016001700052016-11-24 17:13:54протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № РСТ16-РД92-18/ 24.11.2016г.2016-11-24 17:14:09
000012016001700062016-12-27 16:40:26договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор № РСТ16-ДГ55-9/ 16.12.2016 г. и задължителните приложения към него.2016-12-27 16:41:18
000012016001700072016-12-27 16:40:26договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тяхДоговор за подизпълнение2016-12-27 16:41:20