ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ №79 "СЛЪНЧИЦЕ"

Гр. София, Община Студентска, Студентски град, ул. Джон Ленън №10

тел./факс: 02/868-21-49  e-mail: odz_79@abv.bg

 

Възложител: ОДЗ № 79 "СЛЪНЧИЦЕ"
Име: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 79 „Слънчице“ район „Студентски“ – Столична община“
Описание: Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 79 "Слънчице". Доставките са периодични и са съобразно нуждите на Възложителя.
Тип: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Стойност: 166226.45 лв.
idДата на обр. На ел. препискаНаименование на документаОписаниеДругоДата на публикуванеtimestampдокумент
000012018000400012018-05-28 12:54:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаРешение за откриване на процедурата2018-05-28 12:59:15
000012018000400022018-05-28 12:54:38решение за откриване на процедурите и обявление за обществена поръчкаОбявление за обществена поръчка2018-05-28 12:59:16
000012018000400032018-05-28 12:55:26документация за участие в процедуритеДокументация за участие в обществената поръчка2018-05-28 12:59:16
000012018000400062018-05-28 12:58:36ДРУГОТехническа спецификацияТехническа спецификация2018-05-28 12:59:17
000012018000400072018-05-28 12:58:36ДРУГОПроект на договор Проект на договор 2018-05-28 12:59:18
000012018000400082018-05-28 12:58:36ДРУГОМетодика за оценка Методика за оценка 2018-05-28 12:59:18
000012018000400092018-06-11 15:01:29ДРУГОСъобщение за промяна на датата и часа на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участиеСъобщение за промяна на датата и часа на публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти за участие2018-06-11 15:01:35
000012018000400102018-06-13 16:45:18разясненията по документациите за участиеРазяснение № 12018-06-13 16:45:23
000012018000400112018-07-09 17:12:11ДРУГОСъобщение за отваряне на ценови офертиСъобщение за отваряне на ценови оферти2018-07-09 17:12:16
000012018000400122018-07-18 16:23:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 1 от дейността на комисията 2018-07-18 16:23:34
000012018000400132018-07-18 16:23:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхПротокол № 2 от дейността на комисията 2018-07-18 16:23:40
000012018000400142018-07-18 16:23:29протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тяхДоклад от дейността на комисията 2018-07-18 16:23:45
000012018000400152018-07-18 16:23:29решение по чл. 22, ал. 1 ЗОПРешение за определяне на изпълнител 2018-07-18 16:23:51
000012018000400162018-09-10 11:39:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхДоговор за изпълнение на обществена поръчка, ведно с техническо и ценово предложение
000012018000400182018-09-10 11:39:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхТехническо предложение за изпълнение на обществената поръчка2018-09-10 11:39:46
000012018000400192018-09-10 11:39:34договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тяхЦеново предложение за изпълнение на обществената поръчка2018-09-10 11:39:51
000012018000400202018-09-10 11:39:34ДРУГООбявление за сключен договор за възлагане на обществена поръчка Обявление за сключен договор за възлагане на обществена поръчка 2018-09-10 11:39:57