Народен театър "Иван Вазов"

   
id АОП номер № на ел.преписка ОписаниеТип Вид на процедурата Обект на ОППроцедура по възлаганетоСтатус на ОП Прогнозна стойност без ДДСКод на ОП (CPV)NUTS кодСъздадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС
000012019002090949012019-04Доставка на един брой фабрично нов товарен микробус с 2+1 места за нуждите на Народен театър "Иван Вазов"ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обяваотворена66900.0034114400BG4112019-11-29 13:45:292019-12-09 17:00:002019-11-29 13:52:1866900.00
00001201900189158962019-03Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на Народен театър „Иван Вазов“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки прекратена170000.0009310000BG4112019-06-11 15:19:342019-07-01 17:00:002019-06-11 15:29:54170000.00
000012019001790882192019-02„Избор на Изпълнител за осъществяване на транспортна услуга - превоз на служители на Народен театър „Иван Вазов“ за пътувания, свързани с представления, спектакли, командировки и други служебни пътувания на територията на Република България и в чужбина“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обяваотворена37600.00BG4112019-05-13 11:49:202019-05-23 17:00:002019-05-13 12:00:5337600.00
00001201900169047372019-01ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ТРИБУНА, СЦЕНА И СЪПЪТСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЕЖЕГОДНО ПРОВЕЖДАНОТО СЪБИТИЕ НА ОТКРИТО – „ТЕАТЪР ПРЕД ТЕАТЪРА“ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПублично състезаниедоставки възложена141450.0044212320, 44212320BG4112019-03-29 14:54:152019-04-18 17:00:002019-03-29 14:59:31141450.00
000012019001890841592018-03„Избор на Изпълнител за осъществяване на транспортна услуга - превоз на служители на Народен театър „Иван Вазов“ за пътувания, свързани с представления, спектакли, командировки и други служебни пътувания на територията на Република България и чужбина“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявапрекратена41000.0060130000BG4112018-12-11 16:10:172018-12-19 17:00:002018-12-11 16:15:4141000.00
000012019001890824112018-02„Избор на Изпълнител за изработка, отпечатване и доставка на печатни рекламно-информационни материали за промотиране дейността, премиерните и репертоарни спектакли на Народен театър „Иван Вазов“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявавъзложена69950.0079822100, 22462000, 79822000BG4112018-10-26 12:03:362018-11-02 17:00:002018-10-26 12:15:3369950.00
000012018001190765612018-01„Отдаване под наем, доставка, монтаж и демонтаж на трибуна, сцена и осветителни кули за техническо обезпечаване на ежегодно провежданото събитие на открито – „Театър пред театъра“. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ доставкисъбиране на оферти с обявазатворена69950.0044212320, 45223110BG4112018-05-29 16:15:432018-06-05 17:00:002018-05-29 17:08:1969950.00
00001201800112017-O-08Обследването за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1 – 5 от ЗУТ, трябва да се изпълнява в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 год. за техническите паспорти на строежите и да включва: 1. Установяване на конструктивната устойчивост на сградата; 2. Даване на предписания и препоръки за изготвяне на проектна документация; 3. Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти (чл.6 , Част Б, т. 1-4 от Наредба № 5/2006 год. за техническите паспорти на строежите) като се определя график и последователност за изпълнението на ремонтни дейности, изпълнението на които е необходимо за правилното функциониране на сградата.3.7. ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ услугисъбиране на оферти с обявазатворена59000.0071631300BG4112017-07-05 14:57:482017-07-12 17:00:002017-07-05 15:08:2359000.00
00001201800112017-O-07Предметът на поръчката се състои в разработването на проект и изпълнението на осветителни системи за Голяма сцена и озвучителни системи за Голяма и Камерна сцени в сградата на НТ „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена155000.0045323000, 45316110, 32342410, 32351300, 71313200, 71318100BG4112017-05-31 13:29:322017-06-15 17:00:002017-05-31 13:36:54155000.00
00001201800112017-O-06Предметът на поръчката включва проектирането и изпълнението на консервационно-реставрационни работи по пластична декорация, тапети и гоблени в сградата на НТ „Иван Вазов“ на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена125000.0045262700, 71240000BG4112017-05-29 14:17:092017-06-14 17:00:002017-05-29 14:23:06125000.00
00001201800112017-O-05Проектиране и изпълнение на хидравлични сценични инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена144000.0045231000BG4112017-05-25 12:21:522017-06-09 00:00:002017-05-25 12:38:39144000.00
00001201800112017-О-04Инженеринг (проектиране и изпълнение) на консервационно-реставрационни СМР в тоалетни помещения на Народен театър „Иван Вазов“в обхват: Тоалетни за публиката в зрителските зали на партера, първи и втори балкони на Голяма и Камерна сцени, тоалетни за актьорите и служителите на Камерна сцена ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена70000.0045262700BG4112017-05-19 14:39:062017-06-07 17:00:002017-05-19 15:41:2570000.00
00001201800112017-O-03Инженеринг (проектиране и изпълнение) на изолации, вентилационни и електрически инсталации в сградата на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена100000.0045231000BG4112017-05-19 14:30:592017-06-07 17:00:002017-05-19 14:35:27100000.00
00001201800112017-О-02Инженеринг (проектиране и изпълнение) на реновационни СМР на зрителските столове в Голяма и Камерна зали на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена270000.0045420000BG4112017-05-18 15:02:152017-06-02 17:00:002017-05-18 15:29:26270000.00
0000120180011Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за подмяна на ГРТ на Народен театър „Иван Вазов“ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА С НИСКА СТОЙНОСТ строителствосъбиране на оферти с обявазатворена115000.0045310000BG4112017-05-11 09:04:002017-05-29 17:00:002017-05-11 09:26:52115000.00